Firmal on oma kvalifitseeritud ja tehniliselt varustatud personal teenuste osutamiseks projekteerimise, üldehitus- ja montaažitööde laias spektris:

PROJEKTEERIMINE JA EHITUSPROJEKTIDE EKSPERTIIS

 • Hoonete ja rajatiste ehituskonstruktsioonide projekteerimine
 • Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine
 • Veevärgi ja kanalisatsiooni väliste ja sisemiste süsteemide projekteerimine
 • Elektrivarustuse ja elektrivalgustuse projekteerimine
 • Ehitusprojektide ekspertiis
 • Eelarvete koostamine igasugutele ehitustöödele

ÜLDEHITUSTÖÖD

 • Hoonete ja rajatiste välisviimistlus, hoonete fassaadide remont
 • Mitmesugused katusekattetööd
 • Betoonitööd (põrandad, teed, kõnniteed)
 • Viimistlustööd (iga liiki seinte, lagede ja põrandate viimistlus)
 • Sisemised sanitaartehnilised tööd (veevärk, kanalisatsioon)
 • Sisemised elektrimontaažitööd
 • Hoonete ja rajatiste renoveerimine
 • Raudbetoonkonstruktsioonide montaaž
 • Metallkonstruktsioonide montaaž

TEHNILINE JÄRELEVALVE

 • Omaniku tehniline järelevalve Tellija objektidel

HOONETE JA RAJATISTE TEHNILISE SEISUNDI EKSPERTIIS

 • Hoonete ja rajatiste tehnilise seisundi uurimine koos kvalifitseeritud järelduse ja rekonstrueerimise või remondi koondaruande esitamisega

Üksikasjalikumat infot teenuste kohta võite saada firma tehnikaosakonna spetsialistidelt – rubriik Kontakt