APEST - Vacances Scolaires 2021

Firma Apest Grupp OÜ asutati 2001. aastal. Tegevuse peamisteks suundadeks on tööstus- ja tsiviilehitus. Võrdlemisi lühikese ajaga on firma kollektiiv leidnud oma koha Ida-Virumaa ehitusteenuste turul. Firma peamine partner on Narva Elektrijaamad, mille hoonetes ja rajatistes tehakse pidevalt ja kompleksselt järgmisi töid:

Firma areneb pidevalt ja laiendab oma sidemeid uute partneritega. Nii on alates 2005. aastast pidevaks tellijaks SA Narva Haigla, millele on tehtud töid järgmistel objektidel:

Edukas osalemine riigihangete objektide pakkumismenetlustel võimaldas firmal teostada tööd sellistel objektidel nagu:

Oluliseks sündmuseks firmale oli suure rahvusvahelise lepingu sõlmimine 2006. aastal AAS Uurali Energeetika Insenerikeskusega (ОАО ”Ingenernui Centr Energetiki Urala“) tuhaärastuse katsejaama pilootseadme ehitamiseks ja monteerimiseks Eesti Elektrijaamas. 2007. aasta veebruaris võeti firma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Seoses tööde mahu laienemisega suureneb firma kollektiiv, erilist tähelepanu pööratakse spetsialistide valikule ja ettevalmistamisele, töökohtade varustamisele vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Selline lähenemine võimaldab rahuldada tellijate nõudmised ja garanteerida tööde kvaliteedi. Mõned tegurid, mis tõstavad Osaühingut Apest Grupp esile tänasel päeval ehituteenuste turul tegutsevate arvukate firmade seas:

vacances scolaires 2021

Eesmärgid

Firma ajalugu

2001. aasta – firma asutamine ja sidemete loomine potentsiaalsete tellijatega

2002. aasta – kollektiivi kujunemine, kontori varustamine seadmetega, tellimuste portfelli moodustamine

2003. aasta – tegevusvaldkonna laiendamine, tööde mahu ja töötajate koosseisu suurendamine, töö peamise partneriga – Narva Elektrijaamad.

2004. aasta – koolitus ja kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine standardi ISO 9001:2000 baasil

Firmal on oma kvalifitseeritud ja tehniliselt varustatud personal teenuste osutamiseks projekteerimise, üldehitus- ja montaažitööde laias spektris:

PROJEKTEERIMINE JA EHITUSPROJEKTIDE EKSPERTIIS

ÜLDEHITUSTÖÖD

TEHNILINE JÄRELEVALVE

HOONETE JA RAJATISTE TEHNILISE SEISUNDI EKSPERTIIS

Üksikasjalikumat infot teenuste kohta võite saada firma tehnikaosakonna spetsialistidelt – rubriik

Osaühing Apest Grupp Reg.nr10771170 pakub Teile teenust uute ja vanade teekatete ning killustik- ja pinnasealuste katsetamise langeva raskuse Deflektomeeter INSPEKTOR 3-e abil.

Meie firma omab kalibreerimise läbinud INSPEKTOR 3 seadet, väljaõpetatud personali ning tehniliste ressursside elektrooniliste mõõteprotokollide koostamiseks.

Langeva raskuse Deflektomeeter INSPEKTOR 3 annab võimaluse ehituskonstruktsioonide kihtide (liiv, kruus, killustik, asfaltbetoon) tugevusparameetrite mõõtmiseks, ning mõõtmisetulemuste alusel vastava kihi kandevõimet hinnata.

Teedeehitusel seade võimaldab määrata muldkeha, killustikaluse ja teekatekihi tihedusastet. Üldehitusel – hinnata vundamendi aluspinnase kandevõimet.

Täpsema informatsiooni leiate tootja koduleheküljelt.

INSPECTOR 3 Tehnilised andmed:

Maksimaalne dünaamiline koormus 23 кН
Talla läbimõõdud 140 и 200 мм
Rõhk pinnasele:
140 mm läbimõõduga tallaga 1,5 Мпа
200 mm läbimõõduga tallaga 0,73 Мпа
Deformatsiooni vahemik 0,1630 мм
E-mooduli mõõtmise vahemik 5 – 900 Мпа
Töötemperatuuride vahemik -10º / +40º С

Elektrooniline mõõteprotokoll sisaldab järgmist informatsiooni :

  • Katseseeria järjekorranumber ja katsete arv (5-8 katset ühes punktis).
  • Iga katse E-mooduli väärtus E(n).
  • Katseseeria E-arvu aritmeetiline keskmine – Ek.
  • Katseseeria tihendamisfaktori väärtus – Tf.
  • Katseseeria väliskeskkonna temperatuur – tº C.
  • Katseseeria kuupäev ja kellaaeg.
  • Katsepunkti GPS (Global Positioning System) koordinaadid koos võimaluse seda vaadata Google Maps või Google Earth programmides.

Kontakt

OÜ Apest Grupp Registrikood: 10771170
M.Maslovi tn. 1, Narva linn, Ida-Virumaa, Eesti.
tel: +372 35 66231 faks: +372 35 66230 e-post:apest@apest.ee

Osaühing Apest Grupp
Regiistrikood: 10771170
M.Maslovi 1, 20104 Narva linn, Ida-Virumaa, Eesti
tel: +372 35 66 231, faks. +372 35 66 230
e-post: apest@apest.ee
Gennadi Fanfora
Juhatuse liige
tel: +372 35 66 232
gsm: +372 56 450 003
e-post : gennadi.f@apest.ee

Ljudmila Poznjak
Tegevdirektor
tel: +372 35 66 231
gsm: +372 56 561 366
e-post : ljudmila.p@apest.ee