Firma Apest Grupp OÜ asutati 2001. aastal. Tegevuse peamisteks suundadeks on tööstus- ja tsiviilehitus. Võrdlemisi lühikese ajaga on firma kollektiiv leidnud oma koha Ida-Virumaa ehitusteenuste turul. Firma peamine partner on Narva Elektrijaamad, mille hoonetes ja rajatistes tehakse pidevalt ja kompleksselt järgmisi töid:

 • Fassaadide rekonstrueerimine;
 • Ruumide rekonstrueerimine ja remont;
 • Teede ja platside remondid elektrijaamade territooriumil;
 • Uute hoonete ja rajatiste ehitamine.

Firma areneb pidevalt ja laiendab oma sidemeid uute partneritega. Nii on alates 2005. aastast pidevaks tellijaks SA Narva Haigla, millele on tehtud töid järgmistel objektidel:

 • Kiirabi osakonna ruumide remont I korrusel hoones Haigla 9, Narva;
 • Intensiivravi palatite remont hoones Haigla 5, Narva;
 • Hoone Karja 6, Narva, ruumide ja hoone sissepääsude remonditööd;
 • Meetmed müra vähendamiseks operatsiooniplokis II korrusel hoones Haigla 1, Narva;
 • Projekteerimis-, uurimis- ja ehitustööd, likvideerimaks niiskuse sattumist maa-alusesse tunnelisse, mis ühendab haigla kolme hoonet: Haiga 1, 3, 5, Narva;
 • Panduste rajamine puuetega inimestele ja kiirabi ratastoolidele hoonetes Haiga 1, 3, 5, Narva;
 • Projekteerimis- ja ehitustööd radioloogiaosakonna kompuutertomograafiga töötamiseks ette nähtud ruumis hoones Haigla 1, Narva.

Edukas osalemine riigihangete objektide pakkumismenetlustel võimaldas firmal teostada tööd sellistel objektidel nagu:

 • Narva Kutseõppekeskuse värvimiskambri ja abiruumi ehitustööd aadressil Kalda 9, Narva;
 • Narva Kutseõppekeskuse ruumide rekonstruuerimise ehitustööd aadressil Kreenholmi 45, Narva;
 • Balti Elektrijaama ja Eesti Elektrijaama tuhapurustite vundamentide rajamine, seadmete ja metallkonstruktsioonide montaaž;
 • Laste päevakeskuse LAD remont aadressil Hariduse 2, Narva.

Oluliseks sündmuseks firmale oli suure rahvusvahelise lepingu sõlmimine 2006. aastal AAS Uurali Energeetika Insenerikeskusega (ОАО ”Ingenernui Centr Energetiki Urala“) tuhaärastuse katsejaama pilootseadme ehitamiseks ja monteerimiseks Eesti Elektrijaamas. 2007. aasta veebruaris võeti firma Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Seoses tööde mahu laienemisega suureneb firma kollektiiv, erilist tähelepanu pööratakse spetsialistide valikule ja ettevalmistamisele, töökohtade varustamisele vastavalt Euroopa Liidu nõuetele. Selline lähenemine võimaldab rahuldada tellijate nõudmised ja garanteerida tööde kvaliteedi. Mõned tegurid, mis tõstavad Osaühingut Apest Grupp esile tänasel päeval ehituteenuste turul tegutsevate arvukate firmade seas:

 • mobiilsus;
 • usaldusväärsus;
 • väga hea kvaliteet kiire töötempo juures;
 • stabiilne ja kõrge kvalifikatsiooniga kollektiiv;
 • vahendite paigutamine nii tehnilisse varustusse kui ka personali koolitusse;
 • finantsiline stabiilsus.

Eesmärgid

 • Positsioonide kindlustamine ehitusturul
 • Tööde kvaliteedi vastavus euroopa nõuetele
 • Tehtavate tööde mahu suurendamine
 • Konkurentsivõime

Firma ajalugu 

2001. aasta – firma asutamine ja sidemete loomine potentsiaalsete tellijatega

2002. aasta – kollektiivi kujunemine, kontori varustamine seadmetega, tellimuste portfelli moodustamine

2003. aasta – tegevusvaldkonna laiendamine, tööde mahu ja töötajate koosseisu suurendamine, töö peamise partneriga – Narva Elektrijaamad.

2004. aasta – koolitus ja kvaliteedi juhtimise süsteemi juurutamine standardi ISO 9001:2000 baasil